Wat doen we

Verantwoordelijkheden en garanties - software ontwikkeling

Het opleveren van afgesproken software componenten binnen de afgesproken tijd - Met redelijke in of uitloop.

  • Het opleveren van onze software in een “werkend geheel” - onze klant ons niet hoeft te vertellen dat er fout afhandeling moet zijn en dat de klant ook niet hoeft te specificeren dat er aan performance gedacht moet worden. Er mag van ons verwacht worden dat we meedenken met de oplossing en dat alles wat we opleveren een zekere gezonde opzet kent.
  • Het vroegtijdig aangeven van onvolkomendheden. - De ontwikkelaar stelt zich al hoogste prioriteit het aan de kaak stellen van de onderdelen die niet mogelijk zijn. Ook hier geldt de lopende discussie gedurende het gehele ontwikkel traject. Als er onderdelen zijn die mogelijk “niet hoeven te lukken” dan zijn dat ook de onderdelen die al eerste worden opgepakt.
  • Het vroegtijdig aangeven van bemoeilijkende factoren. - Een voorbeeld: als er een taak ieder uur moet worden uitgevoerd en de doorlooptijd voor de taak kan groter worden dan een uur, dan dient dat zodra dit duidelijk wordt kenbaar gemaakt te worden.
  • De unit test: voor het opleveren van een software onderdeel wordt een unit tests gedaan door de ontwikkelaar. Hij/zij zal de software pas vrijgeven voor een test als het eerst zelf getest is.
  • Verwerken van test resultaten uit de functionele test. Een tester (functioneel tester) zijn/haar test resultaten verzamelen. Bevindingen die uit een functionele test komen zullen per omgaande worden opgelost - waarbij de tijd tussen testen en hertesten wordt geminimaliseerd. De functionele test wordt NIET door de ontwikkelaar gedaan.
  • Productieve problemen: worden met de hoogst mogelijke prioriteit aangepakt met minimale aanpassingen. Het vinden en toepassen van oplossingen van problemen - nadat de software al in gebruik genomen is. De zogenaamde productie problemen verdienen de hoogste prioriteit. Het doel van het oplossen van een productie probleem is gericht op ver-eenvoudiging. Dat wil zeggen: als een productie probleem zich aandient, wordt eerst gekeken naar een work-around oplossing zonder aanpassingen aan programmatuur. Juist omdat iedere aanpassing moet worden doorgetest zijn we uiterst voorzichtig met aanpassingen die voor productie problemen moeten worden doorgevoerd. Als blijkt dat een aanpassing dan ook werkelijk noodzakelijk is, zal deze met zo weinig mogelijk impact worden doorgevoerd.
  • Nazorg: als blijkt dat iets niet meer naar behoren werkt behandelen we dat als nieuw wijzigingsverzoek.
  • Auditing: software die niet van origine door ons is geleverd kan wel degelijk door ons worden aangepast. Daarbij geldt de verantwoordelijkheid en garantie alleen voor de doorgevoerde aanpassing. Mocht het gewenst zijn om de gehele software onder onze verantwoording te laten vallen, dan is dit mogelijk door het laten doorvoeren van een audit. In een audit wordt de software getoetst en worden de zwakke punten (als deze er zijn) benoemd. Indien er te veel problemen worden gevonden zal er een plan gemaakt worden om de software geschikt te maken voor support of het inzetten van een alternatief.
Let op: aanmelden is alleen bedoeld voor de medewerkers van BV TallVision IT.