Software licenties

Wij hanteren de GNU General Public Licence voor de software die we beschikbaar maken. GNU General Public Licence die (in het kort) stelt dat je met de software mag doen wat je wilt, inclusief aanpassen en verkopen, mits je dat recht ook doorgeeft aan anderen en de auteur(s) van de software vermeldt. Concreet komt het voorgaande erop neer dat als men software die onder de GPL is gepubliceerd wil verspreiden, daar de broncode bij zal moeten worden gevoegd. Deze broncode mag dan weer verder worden verspreid onder de GPL.

De klant is dus vrij om te doen en laten met door ons aangeleverde software - welke ook op een manier die vrijelijk aanpasbaar is beschikbaar wordt gesteld op het systeem van de klant. Wij maken dan ook geen gebruik van de customer name-space, maar maken onze software direct beschikbaar op het systeem van de klant (vaak wel via een transport). 

Mocht de klant zelf aanpassingen doorvoeren op de software en zich later beroepen op ons voor het oplossen van problemen, dan doen we eerst een versie-vergelijk waaruit moet gaan blijken of een audit gewenst is.

Mocht de klant de software die wij beschikbaar hebben gemaakt willen doorverkopen aan een derde partij - dan zijn ze daarin gevrijwaard. Op het moment dat de derde partij een beroep op ons doet om een nieuwe versie of het oplossen van een probleem, dan behandelen wij de derde partij als een nieuwe klant die de software nog niet heeft aangekocht.

De uiteindelijke doelstelling is een soepel verloop voor wat betreft Abap ontwikkelingen op het systeem van de klant. Software vrijelijk beschikbaar maken is een gezonde werkmethode - beredeneerd vanuit de software zelf: software die breed wordt ingezet is een langer leven beschoren en geniet meer aandacht voor aanvullingen en verbeteringen dan de zogenaamde geisoleerde one-off oplossingen. 

 

 

Verantwoordelijkheden en garanties - software ontwikkeling

Het opleveren van afgesproken software componenten binnen de afgesproken tijd - Met redelijke in of uitloop.

  • Het opleveren van onze software in een “werkend geheel” - onze klant ons niet hoeft te vertellen dat er fout afhandeling moet zijn en dat de klant ook niet hoeft te specificeren dat er aan performance gedacht moet worden. Er mag van ons verwacht worden dat we meedenken met de oplossing en dat alles wat we opleveren een zekere gezonde opzet kent.
  • Het vroegtijdig aangeven van onvolkomendheden. - De ontwikkelaar stelt zich al hoogste prioriteit het aan de kaak stellen van de onderdelen die niet mogelijk zijn. Ook hier geldt de lopende discussie gedurende het gehele ontwikkel traject. Als er onderdelen zijn die mogelijk “niet hoeven te lukken” dan zijn dat ook de onderdelen die al eerste worden opgepakt.
  • Het vroegtijdig aangeven van bemoeilijkende factoren. - Een voorbeeld: als er een taak ieder uur moet worden uitgevoerd en de doorlooptijd voor de taak kan groter worden dan een uur, dan dient dat zodra dit duidelijk wordt kenbaar gemaakt te worden.
  • De unit test: voor het opleveren van een software onderdeel wordt een unit tests gedaan door de ontwikkelaar. Hij/zij zal de software pas vrijgeven voor een test als het eerst zelf getest is.
Lees meer...
 

Verantwoordelijkheden en garanties - ontwikkelaar

Van de ontwikkelaar die wordt ingezet kan worden verwacht dat hij/zij bekend is en zal handelen naar de verantwoordelijkheden en garanties als hierboven benoemd.

  • SAP HR kent een vrij specifieke opbouw en dat heeft zijn weerslag op HR specifieke software componenten.
  • De ontwikkelaar kan zich beroepen op een forum dat via HRchannels beschikbaar is. Ontwikkelaars krijgen vanuit de Abap coordinator richtlijnen en een werkplan aangemeten ­ indien dat nodig is. De ontwikkelaar kan een beroep doen op deze coordinator rol en van hem/haar wordt ook verwacht dat hij/zij dat doet.
  • De inzet van ontwikkelaars moet op afstand kunnen worden geregeld. Door de vaak kortlopende opdrachten en door de toezicht­opzet mag de eindklant niet verwachten dat Abap ontwikkeling on­site wordt doorgevoerd. In principe zal de ontwikkelaar de klant bezoeken voor het opnemen van specificaties en voor het uitrollen van de oplossing. Verdere afhandeling gebeurt op afstand.
  • Bij het afronden van een opdracht voorziet de ontwikkelaar de Abap coordinator in een beknopte lijst met technische componenten die gemaakt of geraakt zijn. Deze lijst wordt gebruikt voor de toezicht ronde alsook voor het versie beheer van “HRchannelssoftware” bij de klant.
 
Let op: aanmelden is alleen bedoeld voor de medewerkers van BV TallVision IT.