Wat doen we

Software licenties

Wij hanteren de GNU General Public Licence voor de software die we beschikbaar maken. GNU General Public Licence die (in het kort) stelt dat je met de software mag doen wat je wilt, inclusief aanpassen en verkopen, mits je dat recht ook doorgeeft aan anderen en de auteur(s) van de software vermeldt. Concreet komt het voorgaande erop neer dat als men software die onder de GPL is gepubliceerd wil verspreiden, daar de broncode bij zal moeten worden gevoegd. Deze broncode mag dan weer verder worden verspreid onder de GPL.

De klant is dus vrij om te doen en laten met door ons aangeleverde software - welke ook op een manier die vrijelijk aanpasbaar is beschikbaar wordt gesteld op het systeem van de klant. Wij maken dan ook geen gebruik van de customer name-space, maar maken onze software direct beschikbaar op het systeem van de klant (vaak wel via een transport). 

Mocht de klant zelf aanpassingen doorvoeren op de software en zich later beroepen op ons voor het oplossen van problemen, dan doen we eerst een versie-vergelijk waaruit moet gaan blijken of een audit gewenst is.

Mocht de klant de software die wij beschikbaar hebben gemaakt willen doorverkopen aan een derde partij - dan zijn ze daarin gevrijwaard. Op het moment dat de derde partij een beroep op ons doet om een nieuwe versie of het oplossen van een probleem, dan behandelen wij de derde partij als een nieuwe klant die de software nog niet heeft aangekocht.

De uiteindelijke doelstelling is een soepel verloop voor wat betreft Abap ontwikkelingen op het systeem van de klant. Software vrijelijk beschikbaar maken is een gezonde werkmethode - beredeneerd vanuit de software zelf: software die breed wordt ingezet is een langer leven beschoren en geniet meer aandacht voor aanvullingen en verbeteringen dan de zogenaamde geisoleerde one-off oplossingen. 

 

Let op: aanmelden is alleen bedoeld voor de medewerkers van BV TallVision IT.