SAP HR gegevens beschikbaar maken

Welkom op de thuispagina van HRchannels, waar u alle informatie kunt vinden over het gemakkelijk beschikbaar maken van SAP HR gegevens aan andere systemen. HRchannels is een antwoord op de PU12 interface toolbox, maar dan klein, overzichtelijk en flexibel. HRchannels kan ook worden ingezet voor het automatisch opstellen van emails die medewerker, manager of beheer op de hoogte kunnen brengen/houden omtrent HR zaken. Voor een nieuwe inhuur kan de IT afdeling op de hoogte worden gebracht, en voor een overplaatsing kan de instructie met door te voeren stappen aan de nieuwe manager worden aangeboden. Om maar wat voorbeelden te noemen. Daarnaast kent HRchannels ook een inkomende berichten afhandeling - zodat het SAP systeem op geautomatiseerde manier op de hoogte kan worden gehouden met gegevens uit een ander systeem.

HRchannels is met haar in- en uit- varianten (inkomend berichten verkeer en uitgaand berichten verkeer) de koploper in de software portefeuille van BV TallVision IT, een software ontwikkelingsbedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in SAP ontwikkeling, waarvan ruim 5 jaar in HR ontwikkeling. Op deze website kunt u ook de andere - veel kleinere - software componenten vinden, die kosteloos ter beschikking worden gesteld. De losse componenten zijn vanuit hetzelfde gedachtegoed, programmeerstijl en oog voor detail opgesteld als de HRchannels interfaces, dus ze zijn een goede indicatie voor de kwaliteit van de software. 

Deze website is niet gelieerd aan SAP AG.

 

HRchannels uitgaande HR interface

De naam van deze website is tevens een (hoofd) produkt dat voor het beschikbaar maken van SAP HR gegevens aan de overige systemen wordt gevoerd. Deze website bevat de gebruikersdocumentatie waarmee HRchannels uitgaande interface optimaal kan worden ingezet. Daarnaast voert deze website een scala aan overige SAP tools die veelal gratis tot uw beschikking wordt gesteld. Ze demonstreren een werkwijze, ze geven aan wat wij kunnen doen om uw SAP HR systeem soepeler te laten lopen en ze zijn ons visitekaartje. Probeert u het maar eens uit, of laat ons daarbij helpen. 

In een notedop: het hoofd-produkt HRchannels uitgaand maakt het complexe datamodel aan SAP HR gegevens beschikbaar in elk gewenst formaat. Met een overzichtelijke mapping opzet waarvoor rapportages beschikbaar zijn en waarin voor de mapping relevante documentatie is verwerkt, kunnen een scala van mogelijke export formaten worden aangeboden. 

Kort samengevat gaat het hier dus om een produkt dat de gegevens uit SAP HR beschikbaar maakt voor een derden systeem. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Active directory (LDAP), ADP (verloning) of mogelijk zelfs de vervanger van SAP HR, waarbij de opzet dus voor een uitgaande conversie wordt ingezet. 

 

HRchannels inkomende HR interface

HRchannels kent ook een binnenkomende kant, waarbij gegevens uit een derden systeem worden aangeboden om te verwerken in SAP. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een medewerker aan te nemen op basis van eenvoudig .CSV bestand. Bij het beschikbaar maken van een interface is het gebruikelijk dat de ontvangende partij bepaald wat het formaat van de te verwerken gegevens moet zijn, en dat is bij deze interface niet anders. Wat wel ongebruikelijk is bij het inzetten van interfaces is de flexibiliteit van de HRchannels inkomende interface. Het bestand (een .CSV tekst bestand) of de bestanden die worden aangeleverd bevatten een kop-regel met veldnamen. Nieuwe velden kunnen hieraan worden toegevoegd, welke door de interface zullen worden verwerkt - zolang de nieuwe velden ook werkelijk bestaan in de SAP infotypen. 

De opzet is oorspronkelijk opgezet voor een koppeling van SuccessFactors naar SAP, waarbij in feite alle mogelijke medewerker gegevens werden verwerkt. De HR afdeling heeft een overstap gemaakt van SAP HCM naar SuccessFactors, maar het SAP systeem zelf moest nog een bepaalde tijd "up to date" blijven. Gegevens voor meer dan 15 verschillende infotypen, waaronder procedures, eenmalige toewijzingen en verlofgegevens, met met uitzondering van OM gegevens, werden met behulp van de HRchannels inkomende interface in stand gehouden.

Maar deze opzet kan ook op veel kleinere schaal worden aangesloten. De informatie van een medewerker door de medewerker zelf laten invullen op een intranet pagina, en deze gegevens vervolgens aan SAP aanbieden om te verwerken met de HR stamdata. Is er sprake van een overname ? Gebruik HRchannels uitgaand in combinatie met HRchannels inkomend, op zowel het vertrekkende als het ontvangende systeem.

 

Direct inzetbare componenten

Deze website biedt ook kant-en-klare "turn-key" software componenten die direct ingezet kunnen worden. De opzet is eenvoudig: een rapportage waarin ook de nodige teksten zijn opgenomen (in het Nederlands) wordt als programma op het ontwikkelsysteem van de klant aangemaakt. Vaak kan dit worden gedaan met de rapportagenaam zoals de klant hem kiest, volgens klant-eigen conventies. De rapportage kan dan meteen worden gestart en ingezet. 

Kijkt u eens rustig rond in de bibliotheek, waar onze "algemeen gebruik" applicaties worden beschreven en vaak ook kunnen worden gedownload. U kunt voor de wat grotere (betaalde) applicaties dezelfde kwaliteit verwachten.