SAP HR gegevens beschikbaar maken

Welkom op de thuispagina van HRchannels, waar u alle informatie kunt vinden over het gemakkelijk beschikbaar maken van SAP HR gegevens aan andere systemen. HRchannels is een antwoord op de PU12 interface toolbox, maar dan klein, overzichtelijk en flexibel. HRchannels kan ook worden ingezet voor het automatisch opstellen van emails die medewerker, manager of beheer op de hoogte kunnen brengen/houden omtrent HR zaken. Voor een nieuwe inhuur kan de IT afdeling op de hoogte worden gebracht, en voor een overplaatsing kan de instructie met door te voeren stappen aan de nieuwe manager worden aangeboden. Om maar wat voorbeelden te noemen. Daarnaast kent HRchannels ook een inkomende berichten afhandeling - zodat het SAP systeem op geautomatiseerde manier op de hoogte kan worden gehouden met gegevens uit een ander systeem.

HRchannels is met haar in- en uit- varianten (inkomend berichten verkeer en uitgaand berichten verkeer) de koploper in de software portefeuille van BV TallVision IT, een software ontwikkelingsbedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in SAP ontwikkeling, waarvan ruim 5 jaar in HR ontwikkeling. Op deze website kunt u ook de andere - veel kleinere - software componenten vinden, die kosteloos ter beschikking worden gesteld. De losse componenten zijn vanuit hetzelfde gedachtegoed, programmeerstijl en oog voor detail opgesteld als de HRchannels interfaces, dus ze zijn een goede indicatie voor de kwaliteit van de software. 

Deze website is niet gelieerd aan SAP AG.