Wat is HRchannels?

Voorbeelden

De opzet van HRchannels kan worden opgeslagen in een XML formaat, waardoor er gemakkelijk een aantal voorbeeld interfaces kunnen worden ingesteld. Juist omdat HRchannels een flexibele opzet heeft, is het goed te weten dat de instellingen die worden gedaan als een compleet pakketje gegevens in XML formaat kan worden ingepakt (en weer uitgepakt). Als de HRchannels software componenten op uw systeem is geinstalleerd, kunnen ten aller tijden de onderstaande opzetjes als voorbeeld worden ingelezen. Ze kunnen meteen worden uitgevoerd en leveren uitvoer in verschillende formaten indien ingezet via de bijgeleverde "template" rapportage. Een overzichtje van kant en klare en direct inzetbare voorbeelden. Zet ze in met de template rapportage (een met de installatie meegeleverde rapportage) en lees ze in via de definitie overzicht rapportage. 

Enkele voorbeelden van veel gebruikte formaten: 

Gegevens als serie bestanden met ;

Een heel veel voorkomend formaat is gegevens met een scheidingsteken, veelal de ; Hierbij worden veldwaarden voor een afgesproken reeks velden achter elkaar geplaatst. Bevat het veld geen waarde, dan volgt gewoonweg meteen het volgende scheidingsteken (de ;). Een voorbeeldje:

Naam, adres en woonplaats van een medewerker wordt in .csv formaat verwacht, per personeelsnummer. Hierbij wordt de eerste regel voorzien van veldnamen (welke een standaard HRchannels optie is: veldnamen, veldomschrijvingen, beiden of geen van beiden) 

Personeelsnummer;Naam;Straat;Nummer;Plaats;Postcode;Land
12354;Pieterse;Botterstraat;12;Huizen;1271XM;Nederland
12355;Johnson;King George Ave;45;TW18 4BL;Loughborough;England

Voor iedere dataset wordt een .csv bestand gemaakt. Dit kan worden gedaan als rapportage uitvoer (ALV), als een serie bestanden op de pc of als een serie achtergrond bestanden (op de server). Alleen gegevens die een verandering hebben ten opzichte van de vorige uitvoer ronde kan ook worden ingesteld.

HRchannels instellingen voor .csv (een XML bestand)

Mogelijk moet er voor deze opzet een zogenaamde plugin worden ingezet. Bij installatie van het HRchannels product worden de meest gangbare plugins meegeleverd. Aangezien .csv een veel gebruikte opzet is zullen de hieronder staande plugins al voorhanden zijn. Echter: ook veel gebruikte plugins kunnen worden vernieuwd en uitgebreid, dus hieronder vind u de nieuwste stand vanzaken:

Plugin voor CSV naar lokaal bestand - v1.0

Plugin voor CSV naar server bestand - v1.0

Plugin voor CSV naar server bestand - v1.1
Belangerijkste verschillen: controle over bestandsnamen.

Gegevens als regel voor regel

Een ander populair bestandsformaat is de "regel-voor-regel" of "regel-voor-veld" aanpak. Hiermee wordt het datamodel van het ontvangende systeem in zijn geheel plat geslagen tot elementaire en op zich losstaande velden. Iedere regel die door de interface wordt aangerijkt bevat een enkele veldwaarde, met daarbij de geldigheid. Dit ziet er zo uit:

50012;12354;20151225;1016;Pieterse
50012;12354;20151225;10546;Botterstraat
50012;12354;20151225;1055;12
50012;12354;20151225;1062;Huizen
50012;12354;20151225;1060;1271XM
50012;12354;20151225;1069;Nederland

In het voorbeeld is 50012 de klant (voor de verzendende partij meestal een vaste waarde), 12354 is het personeelsnummer, 20151225 is de datum (eerste kerstdag 2015), 1016 is het nummer van het veldje "Medewerker naam" en uiteindelijk volgt de waarde. In feite staat hier dus in 6 instructieregels wat het adres van de medewerker moet worden vanaf de 1e kerstdag 2015. Dit kan alsvolgt door HRchannels worden uitgevoerd:

Alle velden uit alle datasets worden verwerkt tot een regel in de uitvoer. Hiervoor krijgt iedere regel een aansluitnummer, een personeelsnummer, een startdatum en een veldnummer met veldwaarde. Alleen gegevens die een verandering hebben ten opzichte van de vorige uitvoer ronde kan ook worden ingesteld.

HRchannels instellingen voor regel-voor-regel (een XML bestand)

Ook voor deze opzet zijn plugins toepasbaar, en ook deze plugin wordt met de initiele installatie uitgeleverd met de dan geldende nieuwste versie.

Plugin voor regel voor regel naar server bestand - v1.0

Let op: aanmelden is alleen bedoeld voor de medewerkers van BV TallVision IT.