Software bibliotheek

Infotype bewerker (interface)

Soort Betaalde download
Functie Inkomende HR infotype interface
Installatie Direct inzetbaar Stap-voor-stap installatie instructies
Vertalingen
Versie Gebouwd: december 2015
Laatste beurt: maart 2017
Bijzonderheden Enkelvoudige rapportage, Object Oriented, 3000 regels, kan alle infotypen verwerken, kan ook nieuwe medewerkers aanmaken, Inzet van Bapis. Creeren, aanpassen en verwijderen van SAP HR Infotype gegevens. 

Een inkomende interface die uw infotype gegevens verwerkt. Incluus eventuele klant-specifieke infotypen (de 9000 reeks). Stel een invoerbestand samen met alle beschikbare gegevens, per infotype. De interface rapportage gebruikt de kolom koppen om te bepalen welke velden worden aangeboden. Een enkel bestand kan de gegegevns van meerdere infotypen bevatten, zolang ze maar starten met een regel waarin veldnamen zijn aangegeven. 

Het concept

De manier waarop deze interface werkt is vrij eenvoudig / spartaans. SAP heeft een Bapi (lees: functionaliteit) ter beschikking gesteld waardmee infotype gegevens kunnen worden gecontroleerd, aangepast, aangemaakt en verwijderd. En dit alles is beschikbaar voor alle denkbare infotypen, zelfs klant-specifieke (9000 - 99999). Gegevens moeten worden aangeleverd als een .csv bestand waarin de infotype informatie wordt opgenomen. Daarbij moet de eerste regel de veldnamen (technische veldnamen, zoals in SAP bekend is) worden opgenomen. Enkele van deze veldnamen zijn verplicht, anderen kunnen waar nodig worden toegevoegd. Als er "kolommen" in de aanlevering worden opgenomen die niet verwerkt kunnen worden - zal de interface ze eenvoudigweg overslaan. 

Een belangrijk gegeven van de werking van SAP's bapi is dat gegevens kunnen worden aangemaakt, aangepast en verwijderd, met uitzondering van de infotypen waarmee een medewerker initieel wordt aangemaakt. Deze verdienen wat extra aandacht. 

Door de eenduidige aanlevering kunnen de honderden infotypen worden verwerkt. Een typische verwerking verloopt als volgt:

 1. Een bestand worden aangemaakt en de interface rapportage wordt gestart. Bestanden kunnen lokaal alsook vanaf de server worden ingelezen
 2. De interface rapportage leest het bestand in en toetst enkele minimale vereisten, te weten:
  1. Er moet een kolom zijn met de veldnaam PERNR, voor het medewerker nummer
  2. Er moet een kolom zijn met de veldnaam INFTY, voor het infotype nummer 
  3. De start en einddatum van de infotype gegevens moeten ook worden aangeleverd (BEGDA en ENDDA)
  4. Er moet een kolom zijn met de veldnaam ACTIO, voor de actie code / bewerkingscode
  5. De mogelijke waarden voor ACTIO zijn: MOD (modify), INS (insert), DEL (delete), EDQ (approve) COP (createsuccessor) or CHK (check record)
 3. Bij het verwerken van een regel met infotype gegevens worden eerst de bestaande gegevens uit de database geselecteerd, mochten deze aanwezig zijn. 
 4. Alle velden die in het aangeleverde bestand staan worden stuk voor stuk in de infotype structuur geplaatst. Daarbij kunnen de waarden die al in de database stonden worden overschreven. 
 5. De Bapi wordt aangeroepen met de actie/option CHK - waardoor de Bapi de invoer gegevens gaat testen. Als hier fouten uit voortkomen, wordt de verdere verwerking van de regel afgebroken. Meldingen worden op het verwerkingsverslag opgenomen.
 6. De medewerker wordt gereserveerd (lock)
 7. De infotype gegevens worden nu verwerkt, met de actiecode die in het aanleverbestand is aangegeverd. Ook hier wordt het verwerkingsverslag bijgewerkt.
 8. De medewerker wordt vrijgegeven
 9. Als alle verwerking afgerond is, verschijnt het verwerkingsverslag. 

Een voorbeeld aanleveringsbestand

Een .csv bestand moet worden aangeleverd, waarin de gehele wijzigings-instructie wordt opgenomen. Hieronder volgt een voorbeeld van adreswijzigingen. De business case is als volgt: adresgegevens zijn in het systeem opgenomen voor een reeks Nederlandse medewerkers. Hiervoor is een postcode en huisnummer voor opgevoerd. Ook de straatnaam is van oudsher ingevoerd, maar deze straatnaam is niet altijd "correct" ingevuld. Middels de gegeven van de postcode tabel wordt een bestand klaargezet waarmee deze interface de straatnamen gaat bijwerken. 

Allereerst moet een bestand worden gemaakt waarin de sleutel-gegevens voor het bijwerken van de straatnaam (en plaats) zijn opgenomen. Let wel: hiervoor is de postcode (en huisnummer) zelf niet nodig. 

 
PERNR;INFTY;SUBTY;BEGDA;ENDDA;ACTIO;STRAS;ORT01
123125;0006;0001;20160108;99991231;MOD;Botervlootstraat;AMSTERHUIZEN
123126;0006;0001;20140202;99991231;MOD;Happylaan;HOOGLANDERVEEN
123131;0006;0001;20150302;99991231;MOD;Brandaanstraat;LAAGLANDERPUT

De velden PERNR, INFTY, SUBTY, BEGDA en ENDDA zijn hier verplicht - omdat ze de sleutel van het infotype vormen. Ook ACTIO is verplicht - om aan te geven welke actie moet worden uitgevoerd met de gegevens,

Het selectiescherm

In het selectiescherm van deze interface kan worden aangegeven waar het bron bestand vandaan gehaald moet worden. Dit kan een lokaal bestand zijn, maar ook eenserver bestand.

Bij het opvoeren van nieuwe medewerkers (medewerkers waarvan het nummer nog niet bekend is in SAP) kan ervoor worden gekozen om de schermen stap-voor-stap te tonen. De door SAP beschikbaar gestelde Bapi voor infotypen werkt namelijk niet voor het aanmaken van nieuwe medewerkers, dus de interface voorziet in een 2e Bapi verwerking waarvoor de volgende infotypen en velden verplicht zijn: P0000-MASSG, P0001-PLANS, P0002-NACHN, P0002-VORNA, P0002-INITS, P0002-GBDAT and P0002-NATIO.

De optie "Nieuwe medewerkers in dialoog mode" zal de scherm-voor-scherm verwerking laten zien, zodat gegevens kunnen worden toegevoegd naar klant-specifieke situaties. Onderschat dit niet - het is best heel lastig om de interface nieuwe medewerkers te laten toevoegen.

Een stapje verder gaan

De interface controleert eerst de gegevens die verwerkt moeten worden, dus data-integriteit is gewaarborgd. Mochten de controles uw proces stoppen, dan kunnen deze controle lagen ook worden uitgeschakeld, middels de aangegeven opties:

Probeer dit eerst uit op een test systeem en bekijk de resultaten goed. Data-integriteits problemen bij deze werkmethode zijn namelijk helemaal niet uitgesloten.

Probeer het zelf

Bekijk de Stap-voor-stap installatie instructies en pak hier uw eigen versie van deze rapportage op:

LET OP: DIT COMPONENT IS NOG NIET VRIJGEGEVEN

Let op: aanmelden is alleen bedoeld voor de medewerkers van BV TallVision IT.